Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w TBS Krasnystaw oraz o wynikach naboru.

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na  stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Krasnymstawie

 

1. Pełna treść ogłoszenia (PDF)

2. Regulamin konkursu

3. Kwestionariusz osobowy

4. Oświadczenie

5. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne