Podstawowe informacje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie zostało utworzone przez władze miasta Krasnegostawu na podstawie Uchwały Nr XLIV/293/98 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 28 maja 1998 r. Spółka działa na mocy ustawy z dnia 25 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 133, poz. 654) oraz ustawy z dnia 08.11.2000r. - Kodeks Spółek Handlowych.

Zadaniem Spółki jest rozszerzenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup mieszkania, przez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach.

 

WŁAŚCICIEL SPÓŁKI:

Gmina Miasto Krasnystaw

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie
ul. Okrzei 15
22-300 Krasnystaw

DANE:

NIP: 564-15-13-061
REGON: 110250795
Nr KRS: 0000158844 ( Sąd Rejonowy w Lublinie, O/Świdnik, VI Wydział Gospodarczy KRS )
Wysokość kapitału zakładowego: 12.963.000,00 zł.

WŁADZAMI SPÓŁKI SĄ:

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Krasnegostawu
Rada Nadzorcza - 3 osobowa
Zarząd - 1 osobowy

Aktualnie zatrudnienie wynosi 19 osób, w tym:

a) osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych:
- dozorcy domów mieszkalnych odpowiedzialni za utrzymanie czystości, odśnieżanie,
- konserwatorzy robót instalacyjnych, konserwacje, drobne naprawy
- zaopatrzeniowiec - kierowca
b) osoby zatrudnione na stanowiskach nierobotniczych:
- prezes zarządu,
- główny księgowy,
- kierownik działu zarządu budynkami,
- specjalista ds. inwestycji i energetyki,
- stanowisko ds. kadrowych, organizacyjnych i bhp
- pracownicy działu księgowości,
- sekretariat - obsługa klienta

 

 

 

Podkategorie