• Wyjaśnienie

  W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w Nr 16 Nowego Tygodnia z dnia 16-22 kwietnia 2018 r. pt. „Znalezione kości pochodzą z katowni UB” Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie wyjaśnia co   następuje:

  Więcej…  
 • INFORMACJA

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że zgodnie z art. 30 ust 3 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2015 poz 2071 z późn. zm.) najemca obowiązany jest złożyć raz na dwa lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

   
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

   

   

  Więcej…  

Spółka z o.o. w Krasnymstawie

ul. Okrzei 15
22-300 Krasnystaw

biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30


tel, fax +48 82 576 31 40

e-mail: biuro@tbskrasnystaw.pl

czytaj więcej