• Zasady racjonalnego korzystania z energii cieplnej

  W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym zachęcamy Państwa do racjonalnego korzystania z energii cieplnej.

   

  Zachęcamy wszystkich Państwa do stosowania powyższych zaleceń w zakresie racjonalnego korzystania z energii cieplnej w sezonie grzewczym. Wymierną korzyścią będzie obniżenie zużycia  energii zakupowanej dla potrzeb grzewczych budynku, a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania co przełoży się w bezpośredni sposób na koszty rozliczenia ciepła w Państwa lokalach.

   
 • OSTRZEŻENIE !!!

  Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Krasnymstawie przestrzega Mieszkańców przed oszustami i domokrążcami podszywającymi się w ostatnich dniach pod konserwatorów instalacji gazowych i kominiarzy.

  Informujemy, iż wszelkie sprawdzenia i przeglądy  w mieszkaniach oraz częściach wspólnych dokonywane są przez zarządcę po uprzednim zawiadomieniu Państwa ogłoszeniem lub indywidualnie.

  Ponadto konserwator winien okazać się stosownym upoważnieniem wydanym przez Spółkę.

  Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wpuszczanie osób obcych (nieznanych) do klatki, a przede wszystkim o zamykanie mieszkań niezwłocznie po powrocie do domu.

  W przypadku pojawienia się osób nieupoważnionych i podejrzanych prosimy o kontakt z Komendą Policji tel. 997 oraz TBS Krasnystaw tel. 82 576 31 40.

   

                                                                                                                                                                                          Zarząd TBS Krasnystaw

   
 • Ogłoszenie - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie

  Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na  stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Krasnymstawie

   

  1. Pełna treść ogłoszenia (PDF)

  2. Regulamin konkursu

  3. Kwestionariusz osobowy

  4. Oświadczenie

  5. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

  6. Wyniki konkursu

   

   

Spółka z o.o. w Krasnymstawie

ul. Okrzei 15
22-300 Krasnystaw

biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30


tel, fax +48 82 576 31 40

e-mail: biuro@tbskrasnystaw.pl

czytaj więcej